اهمیت شکل کلاته عناصر معدنی (Chelating)

در سال های اخیر تحقیقات فراوانی بر روی جذب عناصر معدنی و قابلیت زیست فراهمی (Bioavailability) آنها شده است .نقایص موجود در استفاده از مکمل های معدنی با منشاء غیر آلی مثل وجود ناخالصی ،ایجاد مسمومیت ، قابلیت زیست فراهمی پائین (بطور مثال : قابلیت زیست دستیابی سولفات منیزیم و سولفات روی کمتر از 10%می باشد.)و واکنش متقابل با عوامل ممانعت کننده جیره (Inhibitors)کارشناسان را بر آن داشت که به دنبال حل این مشکل بر آیند. تحقیقات اخیر نشان می دهد که بهترین راه برای اطمینان در دسترس قرار گرفتن عناصر معدنی استفاده از شکل شلاته آن(Chelating) می باشد.

آن دسته از مکمل های عناصر معدنی  (Natural or Syntetics) که این عناصر را بصورت کلاته(پیوندهای کووالانسی ) با پروتئین ها و اسیدهای آمینه در دسترس حیوان قرار می دهندباعث افزایش چشمگیر در جذب این عناصر از دیواره روده به گردش خون و نهایتاً بافتهای مورد نظر می شوند.

                                                     

 نحوه قرار گرفتن عناصر معدنی بر روی رشته های پروتئین           نحوه اتصال عناصر معدنی با اسیدهای آمینه

                     

 

این محصول که نسل جدیدی از مکمل های خوراکی عناصر معدنی می باشد با استفاده از تکنولوژی انحصاری شرکت تولید پروتئین وژلاتین آپادانا در طی پروسه ای خاص تولید گشته است. در این محصول اسید آمینه به عنوان یک حامل برای عناصر معدنی عمل می کند و به میزان چشمگیری باعث افزایش قابلیت جذب این عناصر از دیواره روده میگرد. (تصاویر 4 و 5)

 

ین شرکت افتخار دارد که برای اولین بار در ایران، با همکاری و مشاوره کارشناسان بین المللی کمپلکس مینرالهای کیلاته  (MCHA- Microcrystalline Hydroxyapatite Complex)   را مطابق با استانداردهای روز تولید کنندگان برتر دنیا تولید و در اختیار صنعت پرورش اسب و صنعت دام پروری و پرورش طیور  قرار دهد. کمپلکس مینرالهای کیلاته  MCHA  با فن آوری پیشرفته و منحصر به فرد تولید گردیده و حاوی ماکرومینرال های ضروری کلسیم، فسفر، پتاسیم و منیزیم و میکرومینرال های  (Trace Elements) ارزشمند آهن، روی، مس، کبالت، منگنز و سلنیم به همراه 33%~36% درصد پروتئین کیلاته (اسیدهای آمینه) در راستای حداکثر جذب این عناصر می باشد. اسیدهای آمینه کیلاته در این محصول ، عناصر معدنی موجود را به صورت باند شده  (Chelating)  از جدار روده عبور داده و از طریق جریان خون در دسترس بافتها قرار می دهد

 

 

 

تصویر شماره 4: عناصر معدنی کلاته با اسیدهای آمینه موجود در کمپلکس MCHAهنگام عبور از جدار روده به گردش خون.

 

تصویر شماره 5: عناصر معدنی باند شده با اسیدهای آمینه کمپلکس MCHAدر هنگام عبور و انتقال از گردش خون به بافت ها یا ارگانها.